Przewodnicząca:
 
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
 
Członkowie:
 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński
Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. Anna Klisiewicz
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prof nadzw. dr hab. n. med. Robert Olszewski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Prof. dr hab. n. med. Maciej Żuchowski
Dr hab. n. med. Tomasz Baron
Dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ
Dr n. hab. med. Lech Paluszkiewicz
Dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
Dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
Dr hab. n. med. Andrzej Wojtarowicz prof. PUM
Dr hab. n. med. Jarosław Gorący prof. PUM
Dr n. med. Piotr Gościniak
Dr n. med. Anna Goździk
Dr n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil
Dr n. med. Marek Maciejewski
Dr n. med. Mariusz Skowerski
Dr n. med. Piotr Sonecki
Dr n. med. Piotr Ścisło
 
 
 

Partnerzy