XXII BAŁTYCKIE DNI KARDIOLOGII
OD CZYNNIKÓW RYZYKA DO NIEWYDOLNOŚCI SERCA

XXII Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast ECHO
„Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2020”

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak  
 
PIĄTEK – 2.10.2020
 
14.00 - 15.00
Obiad
 
15.00 - 15.45 
CEREMONIA OTWARCIA 
PRZEWODNICZĄCY: P. Hoffman, E. Płońska-Gościniak, G. Opolski
Powitanie - E. Płońska-Gościniak i zaproszeni Goście
Słowo o Bałtyckich Dniach Kardiologii. Bezpieczeństwo echokardiografisty a COVID-19 - E. Płońska-Gościniak
Wykłady Inauguracyjne: G. Opolski, P. Hoffman 
Wrodzone wady serca u dorosłych 2020 - co nowego w wytycznych? - P. Hoffman 
Migotanie przedsionków 2020 - co nowego w wytycznych? G. Opolski
 
15.45 – 17.30
SESJA FLASH: Pacjent z chorobą wieńcową i pacjent z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą

PRZEWODNICZĄCY: P. Hoffman, Z Gąsior, M. Fijałkowski, J. Gorący, K. FIlipiak
Przewlekłe zespoły wieńcowe – rola echokardiografii - P. Lipiec   
Aktualny algorytm leczenia  przewlekłego zespołu wieńcowego - M. Lesiak
Przerost lewej komory - nadciśnienie, HCM, sport - A. Szyszka
Algorytm postępowania w nadciśnieniu tętniczym - J. D. Kasprzak
Spojrzenie na pacjenta z ChW w okresie COVID-19 - T. Kukulski
Cukrzyca współistniejąca z chorobami serca - E. Straburzyńska
Naczynia pozawieńcowe - A. Smereczyński
 
17.30 – 18.15
SESJA: Pacjent z migotaniem przedsionków i pacjent z guzem przedsionka
PRZEWODNICZĄCY: J.D. Kasprzak, P. Szymański, R. Olszewski, M. Lesiak, K. Mizia-Stec
Badanie echokardiograficzne chorego z migotaniem przedsionków - W. Braksator
Pacjent z migotaniem przedsionków i wieloma czynnikami ryzyka - K. Mizia-Stec 
Co nowego w udarze niedokrwiennym mózgu? - neurolog - P. Nowacki
 
18.15 – 19.15
SESJA FLASH: Pacjent z dusznością: niewydolność serca, zatorowość płucna
PRZEWODNICZĄCY: W. Braksator, P. Lipiec, A. Szyszka, T. Kukulski, M. Komar 
Echokardiografia w niewydolności serca z zachowaną EF - R. Olszewski
Echokardiografia w niewydolności serca z obniżoną EF - Z. Gąsior
Leczenie farmakologiczne w niewydolności serca i nowości terapii - E. Straburzyńska-Migaj 
Zakrzepica sztucznej zastawki w obrazach echo - A. Klisiewicz 
Algorytm postępowania w zatorowości płucnej - M. Fijałkowski
 
19.15 - 20.00
SESJA WARSZTATOWA: V Sympozjum Kardio-Onko BAŁTYCKICH DNI KARDIOLOGII
PRZEWODNICZĄCY: M. Olszowska, M. Lesiak, R. Olszewski, M. Skowerski
Guzy lewego przedsionka - W. Kosmala
Leczenie przeciwkrzepliwe w chorobie wieńcowej - M. Lesiak
Kardiotoksyczność w hematoonkologii - P. Gościniak

20.00 - 22.00
Sesja przy świecach. Sesja przypadków klinicznych "HORROR ECHO"
Sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Echokardiografii PTK  
PRZEWODNICZĄCY: P. Hoffman, J. D. Kasprzak, E. Płońska-Gościniak, Z. Gąsior, A. Szyszka, P. Lipiec, O. Trojnarska, P. Szymański 
Special Lecture from Europe: Carcinoid heart disease - F. Flachskampf   
Kardiochirurgia w Europie w czasach Pandemii - L. Paluszkiewicz
Pozasercowa Horror-niespodzianka: M. Lipski
Horror Echo i największe pomyłki: W. Braksator, Z. Gąsior, P. Szymański, W. Kosmala, R. Olszewski, A. Szyszka, O. Trojnarska, J.D. Kasprzak, P. Lipiec, A. Goździk, D. Kratochwil, M. Komar, K. Mizia-Stec, A. Wojtarowicz, M. Skowerski, J. Bąk
 

SOBOTA – 3.10.2020
IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI
WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK 
 

Partnerzy