PIĄTEK, 4 października 2019 r.
 
Kurs EACVI "Wady zastawki aortalnej i choroby aorty"
EACVI Teaching Course "Aortic valve and aortae diseases"
Wykłady w języku polskim i angielskim.
 
Program ramowy

 • Wytyczne ESC wad zastawkowych serca: algorytm diagnostyki i postępowania.
 • Czy w 2019 roku musimy jeszcze mierzyć frakcję wyrzutową?
 • Podstawy oceny echokardiograficznej wad zastawkowych i protez serca: 2D, 3D, Stres,    Strain, TEE.
 • Ocena echokardiograficzna stenozy aortalnej - trudności diagnostyczne I terapeutyczne. Wada wysokogradientowa i  niskogradientowa.
 • Niedomykalność zastawki aortalnej w kontekście klinicznym i pułapki w ocenie    echokardiograficznej niedomykalności.
 • Wady złożone zastawki aortalnej i wady wielozastawkowe.
 • Wady wrodzone zastawki aortalnej i LVOT.
 • Trudności kwalifikacyjne do TAVI i AVR. 
 • Choroby aorty: diagnostyka i postępowanie.
 • Sesja przypadków klinicznych: infekcyjne zapalenie wsierdzia, choroby systemowe, wady wrodzone i nabyte, stany ostre, choroba wieńcowa, nowe techniki diagnostyczne.

 
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak


PIĄTEK kontynuacja / SOBOTA – 4/5 października 2019 r.
 
XXI Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast ECHO
„Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2019’’
 
Program ramowy piątek i sobota
 • Ceremonia otwarcia.
 • Wytyczne ESC na 2019 rok okiem echokardiografisty.
 • Pacjent z nadciśnieniem płucnym.
 • Pacjent z nadciśnieniem tętniczym. Profilaktyka kardiologiczna.
 • Sesja przy świecach: Sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Echokardiografii PTK: sesja przypadków klinicznych: Horror ECHO i największe pomyłki.
 • Chory z chorobą wieńcową. Chory z cukrzycą.
 • Pacjent z niewydolnością serca.
 • Choroby zapalne serca: algorytm postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
 • Pacjent z migotaniem przedsionków a udar mózgu.
 • Pacjent onkologiczny: kardiotoksyczność onkoterapii. IV Sympozjum Kardio-Onko BDK.
 
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak