XXII BAŁTYCKIE DNI KARDIOLOGII
OD CZYNNIKÓW RYZYKA DO NIEWYDOLNOŚCI SERCA

XXII Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast ECHO
„Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2020”

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak  
 
PIĄTEK – 2.10.2020
 
15.00 – 15.45
Obiad
 
15.45 – 16.30 
CEREMONIA OTWARCIA 
PRZEWODNICZĄCY: P. Hoffman, E. Płońska-Gościniak, G. Opolski
Powitanie - E. Płońska-Gościniak i zaproszeni Goście
Słowo o Bałtyckich Dniach Kardiologii. Bezpieczeństwo echokardiografisty a COVID-19 - E. Płońska-Gościniak
Wykłady Inauguracyjne: G. Opolski, P. Hoffman 
Wrodzone wady serca u dorosłych 2020 - co nowego w wytycznych? - P. Hoffman 
Migotanie przedsionków 2020 - co nowego w wytycznych? G. Opolski
 
16.30 – 17.30
SESJA FLASH: Pacjent z chorobą wieńcową i pacjent z nadciśnieniem tętniczym

PRZEWODNICZĄCY: P. Hoffman, Z Gąsior, A. Klisiewicz, M. Fijałkowski  
Przewlekłe zespoły wieńcowe – rola echokardiografii - P. Lipiec   
Aktualny algorytm leczenia  przewlekłego zespołu wieńcowego - M. Lesiak
Przerost lewej komory - nadciśnienie, HCM, sport - A. Szyszka
Algorytm postępowania w nadciśnieniu tętniczym - J. D. Kasprzak
Spojrzenie na pacjenta z ChW w okresie COVID-19 - T. Kukulski
 
 17.30 – 18.30
SESJA: Pacjent z migotaniem przedsionków i pacjent z guzem przedsionka
PRZEWODNICZĄCY: J.D. Kasprzak, P. Szymański, R. Olszewski, M. Lesiak
Terapia przeciwkrzepliwa u pacjentów z migotaniem przedsionków - K. Mizia-Stec 
Badanie echokardiograficzne chorego z migotaniem przedsionków - W. Braksator
Co nowego w udarze niedokrwiennym mózgu? - neurolog - P. Nowacki
Guzy lewego przedsionka - W. Kosmala
 
18.30 – 19.30
SESJA FLASH: Pacjent z dusznością: niewydolność serca, zatorowość płucna
PRZEWODNICZĄCY: W. Braksator, P. Lipiec, A. Szyszka, T. Kukulski, M. Komar 
Echokardiografia w niewydolności serca z zachowaną EF - R. Olszewski
Echokardiografia w niewydolności serca z obniżoną EF - Z. Gąsior
Leczenie farmakologiczne w niewydolności serca i nowości terapii - E. Straburzyńska-Migaj 
Zakrzepica sztucznej zastawki w obrazach echo - A. Klisiewicz 
Algorytm postępowania w zatorowości płucnej - M. Fijałkowski
 
19.30 – 20.00
Poczęstunek

20.00 – 22.00
Sesja przy świecach. Sesja przypadków klinicznych "HORROR ECHO"
Sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Echokardiografii PTK  
PRZEWODNICZĄCY: P. Hoffman, J. D. Kasprzak, E. Płońska-Gościniak, Z. Gąsior, A. Szyszka, P. Lipiec, O. Trojnarska, P. Szymański 
Wykład wieczorny: Echo-case from Europe - F. Flachskampf   
Horror przypadek - niespodzianka: M. Lipski
Horror Echo i największe pomyłki: W. Braksator, Z. Gąsior, W. Kosmala, R. Olszewski, A. Szyszka, O. Trojnarska, J.D. Kasprzak, P. Lipiec, A. Goździk, D. Kratochwil, M. Skowerski, M. Komar, P. Szymański, K. Mizia-Stec, M. Fijałkowski, J. Bąk
 

SOBOTA – 3.10.2020
IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI
WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK